Tutkimushoitajat ry yhteistyöhön Yliopistosairaaloiden tutkimusjohdon kanssa

8.11.2018

Tutkimushoitajat ry yhteistyöhön Yliopistosairaaloiden 

tutkimusjohdon kanssa

 

Yliopistosairaaloiden tutkimusjohto kokoontui marraskuun alussa Helsingissä ja kutsuttuna tahona kokoukseen osallistui myös Tutkimushoitajat ry edustajanaan pj. Pirjo Toivonen. 

Kokouksessa käytiin keskustelua tutkimushoitajan ja muun avustavaa tutkimustyötä tekevän henkilöstön roolista, asemasta ja koulutuksesta. 

Tutkimushoitajat ry otti mielenkiinnolla vastaan kokouksessa esitetyn kehittämishaasteen ja lähtee omalta osaltaan avaamaan tutkimushenkilöstön työnkuvaa sekä linjaamaan ns. urapolkumallia tavoitteena avustavan tutkimushenkilöstön aseman esiintuonti ja yhdenmukaistaminen yliopistosairaaloissa. Yliopistosairaaloiden tutkimusjohto näkee Tutkimushoitajat ry:n roolin merkityksellisenä ja haluaa omalta osaltaan pyrkiä toimintamallien yhtenäistämiseen.

Aikaa kehittämishaasteen toteuttamiseen on toukokuuhun 2019 saakka ja Tutkimushoitajat ry:n hallituksen työryhmä tulee tekemään asian tiimoilta yhteistyötä myös muiden alan toimijoiden sekä tutkimustyötä tekevän henkilöstön kanssa. Asia tulee olemaan eräänä teemana mm. Tutkimushoitajat ry:n kevään 2019 koulutuspäivillä.