Koulutus


 

Päivitämme tämän sivun koulutuskalenteria tilannekohtaisesti saatuamme tiedon järjestettävistä koulutuksista.


Sivun alaosan lomakkeen kautta voit lähettää meille

koulutusvinkin.

 


 


    AMMATILLISTA _PÄTEVÖITYMISKOULUTUSTA

 

järjestävät 2020/ 2021 Tampereen ammattikorkeakoulu (90 op, Terveyden edistäminen, ylempi AMK-tutkinto) sekä monet yliopistosairaalat (4 op). 

Turun ammattikorkeakoulun (15 op, verkko-opinnot, tutkimushoitaja) koulutusta ei järjestetä lukuvuonna 2020-21.

Yleisesti haettavina olevista koulutuksista ilmoitamme nettisivuillamme haun ollessa ajankohtainen.

Yliopistosairaaloissa järjestettävä koulutus (4 op) on tilannekohtaisesti suunnattu joko organisaation omalle henkilöstölle tai koulutukseen voivat hakea myös organisaation ulkopuoliset henkilöt.

Lisätietoja on mahdollista kysyä yliopistosairaaloiden tutkimusyksiköistä. 

 


 

 

Korkeakoulujen syksyn 2020 yhteishaussa (2.-16.9.2020) on  hakukohteena Tampereen ammattikorkeakoulun Terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma, jonka syventävissä ammattiopinnoissa on mahdollista valita joko terveyden edistämisen tai terveyden tutkimuksen (tutkimushoitaja) suuntautuminen.

Pohjakoulutusvaatimuksena on bioanalyytikon, ensihoitajan, fysioterapeutin, kätilön, röntgenhoitaja, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai aiempi opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen.

Lue hausta lisää linkistä:

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/terveyden-edistamisen-ylempi-tutkinto-ohjelma

– Terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma sisältää 10 opintopisteen laajuisen osion genomitietoa. Pureudumme koulutuksessa syvälle datan käyttöön, miten sen avulla voidaan edistää ihmisen terveyttä ja vaikuttaa terveyden tutkimukseen, yliopettaja Arja Halkoaho kertoo.

Lue hänen kertomanaan lisää koulutuksesta:
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/genomitiedon-osaajia-tarvitaan-terveyden-edistamiseen-terveysalan-yamk-tutkinto


        

AJANKOHTAISIA KOULUTUKSIA SUOMESSA


Katso nettisivuiltamme osiosta

https://www.tutkimushoitajat.fi/tutkimushoitajapaivat/

yhdistyksemme järjestämästä vuosittaisesta koulutuksesta.

 

Aiemmin järjestettyjen koulutuspäivien koulutusmateriaaleja löydät jäsensivuilta.


 

 

Opintojakso koronavirustapausten tartunnanjäljityksestä on avoinna 31.12.2020 saakka -Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää listaa jäljitystyöstä kiinnostuneista

 

Katso lisätiedot THL:n nettisivuilta

 

Suora linkki koulutussivulle ohessa

https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/-/koronaviruksen-tartuntaketjujen-selvittaminen

 


 


 

Lääketietokeskuksen

Good Clinical Practice GCP-verkkotesti

https://www.laaketietokeskus.fi/koulutus/gcp-verkkotesti

Tutkimushoitajat ry:n henkilöjäsenille on uusia tilauksia koskien voimassa alennettu hinta, katso lisätiedot jäsensivuilta!

Alennettu hinta on voimassa vuoden  2020 loppuun saakka. 


Lääketietokeskus järjestää

Nordic Regulatory Affairs Seminar 3.9.2020 VIRTUAALITAPAHTUMAN

 

Odotettu uusi tapahtuma kokoaa pohjoismaiden viranomaiset ja lääketeollisuuden toimijat keskustelemaan alan kuumimmista aiheista! Seminaarissa pääset osallistumaan ajankohtaisiin keskusteluihin ja verkostoitumaan lääkealan toimijoiden kanssa.

Seminaari järjestetään turvallisesti virtuaalitapahtumana, jossa pääset esittämään kysymyksiä puhujille chatin välityksellä. Lisäksi saat tapahtuman tallenteen, joka on katsottavissasi kuukauden ajan.

Katso lisätiedot linkistä


  

Tiedoston maksimikoko on 10 Mt.

 


KOULUTUSKALENTEREITA:

 


Koulutus/ Lääketietokeskus

Koulutuskalenteri http://www.laaketietokeskus.fi/koulutus/koulutuskalenteri


Koulutus/ FINPEDMED

koulutuskalenteri nähtävissä oheisesta linkistä:

http://www.finpedmed.fi/index.php?page=1253&lang=1


Koulutus/ Turku CRC

ajankohtaiset koulutukset:

http://www.turkucrc.fi/koulutus