Koulutus


 

Päivitämme tämän sivun koulutuskalenteria tilannekohtaisesti saatuamme tiedon järjestettävistä koulutuksista.


Sivun alaosan lomakkeen kautta voit lähettää meille

koulutusvinkin.

 


 

 Katso nettisivuiltamme osiosta

https://www.tutkimushoitajat.fi/tutkimushoitajapaivat/

yhdistyksemme järjestämästä vuosittaisesta koulutuksesta.

 

Aiemmin järjestettyjen koulutuspäivien koulutusmateriaaleja löydät jäsensivuilta. 


    AMMATILLISTA _PÄTEVÖITYMISKOULUTUSTA

 

Ammatillista pätevöitymiskoulutusta järjestävät Turun ammattikorkeakoulu (15 op, verkko-opinnot, tutkimushoitaja) sekä monet yliopistosairaalat (4 op). 

Tampereen ammattikorkeakoulu (90 op, Terveyden edistäminen, tutkimushoitajan opintosuunta, ylempi AMK-tutkinto) on järjestänyt koulutusta erikseen määritellysti.

Yleisesti haettavina olevista koulutuksista ilmoitamme nettisivuillamme haun ollessa ajankohtainen.

Yliopistosairaaloissa järjestettävä koulutus (4 op) on tilannekohtaisesti suunnattu joko organisaation omalle henkilöstölle tai koulutukseen voivat hakea myös organisaation ulkopuoliset henkilöt.

Lisätietoja 4 op:n koulutuksesta on mahdollista kysyä yliopistosairaaloiden tutkimusyksiköistä. 

 


        

AJANKOHTAISIA KOULUTUKSIA SUOMESSA


Tutkimushoitajat ry:n henkilöjäsenet saavat

v.2022 ja 2023 alennusta –35% Lääketietokeskuksen normaalihintaisista tutkimustoimintaan liittyvistä koulutuksista.

 

Etu on henkilökohtainen ja koskee uusia tilauksia.

Edun saamiseksi tarvitset ilmoittautumislomakkeelle koodin, jonka löydät jäsensivuilta.

 

Vuonna 2022 yllä mainittuja koulutuksia ovat esimerkiksi seuraavat: 

 

1.Tutkimusetiikka lääketutkimuksessa -webinaari 3/22

2.Tietosuoja lääketutkimuksessa -webinaari 5/22

3.Ajankohtaista lääketutkimuksen monitoroinnista -webinaari 9/22

4.Kliinisten tutkimusten foorumi -hybriditapahtuma 27.10.2022

5.Ensimmäinen lääketutkimukseni -verkkokoulutus

6.Kokenut kliinisten tutkimusten ammattilainen -verkkokoulutus ( 3/22)

7.GCP-verkkotesti suomeksi ja englanniksi sekä ruotsiksi 

 


Alla lyhyt esittely GCP-verkkotestistä sekä ensimmäinen lääketutkimukseni verkkokoulutuksesta.

Tarkemmat tiedot kaikista Lääketietokeskuksen järjestämistä koulututksista löydät koulutuskalenterista https://www.laaketietokeskus.fi/koulutus


 

Lääketietokeskuksen

Good Clinical Practice GCP-verkkotesti

https://www.laaketietokeskus.fi/koulutus/gcp-verkkotesti

Tutkimushoitajat ry:n henkilöjäsenille on uusia tilauksia koskien voimassa alennettu hinta!

GCP-verkkotestin tavoitteena on muodostaa testattaville laaja-alainen käsitys GCP-vaatimuksista.

Testin ennakkomateriaaleissa tutustutaan mm. lääketutkimusta sääteleviin määräyksiin ja lakeihin, kliinisen tutkimuksen terminologiaan ja eri toimijoiden vastuisiin.

Verkkotesti on englanninkielinen ja sillä on myös kansainvälinen TransCelerate-tunnustus. Suomenkielinen versio on saatavilla 3.5.2021 alkaen.

Jäsenhinta –35% normaalihinnasta.

Tarvitset alennetun hinnan saamiseksi tilaukseen jäsenkoodin, jonka löydät Tutkimushoitajat ry:n jäsensivuilta.

Alennettu hinta on voimassa vuoden  2023 loppuun saakka ja koskee uusia tilauksia. Kyseessä on henkilökohtainen jäsenetuhinta.


Lääketietokeskuksen

Ensimmäinen lääketutkimukseni -verkkokoulutus

 

Koulutuksessa osallistuja perehtyy hyvään kliiniseen tutkimustapaan, terminologiaan, lääketutkimuksia säätelevään lainsäädäntöön ja tulkintoihin sekä eri osapuolten vastuisiin ja velvollisuuksiin. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalle on muodostunut kokonaiskuva lääketutkimuksen pääperiaatteista sekä hyvä ymmärrys omasta roolista osana lääketutkimuskokonaisuutta.

Jäsenhinta –35% normaalihinnasta.
Mainitse alennetun hinnan saamiseksi ilmoittautumisen yhteydessä jäsenkoodi, jonka löydät Tutkimushoitajat ry:n jäsensivuilta.

Alennettu hinta on voimassa vuoden  2023 loppuun saakka ja koskee uusia tilauksia. Kyseessä on henkilökohtainen jäsenetuhinta. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: koulutus@laaketietokeskus.fi


  


KANSAINVÄLISIÄ KOULUTUKSIA

 

  


https://ictmc.org

International Clinical Trials Methodology Conference 2022

3rd to 6th October 2022

Harrogate Convention Centre, UK


The event will showcase the very latest in trials methodology research and offer plenty of valuable opportunities for networking.

Feel free to visit the conference website where the most up to date information can be found.

 


 

Tiedoston maksimikoko on 10 Mt.

 


KOULUTUSKALENTEREITA:

 


Koulutus/ Lääketietokeskus

Koulutuskalenteri http://www.laaketietokeskus.fi/koulutus/koulutuskalenteri


Koulutus/ FINPEDMED

koulutuskalenteri nähtävissä oheisesta linkistä:

http://www.finpedmed.fi/index.php?page=1253&lang=1


Koulutus/ Turku CRC

ajankohtaiset koulutukset:

http://www.turkucrc.fi/koulutus