Koulutuksen historiikki

 

21.01.2004

Ensimmäiset tutkimushoitajat ja -koordinaattorit valmistuvat pätevöitymiskoulutuksesta

 

Vuoden 2003 alussa käynnistynyt Tutkimushoitajien ja -koordinaattorien valtakunnallinen pätevöitymiskoulutus kantaa hedelmää: Suomen ensimmäiset kliinisten lääketutkimusten koordinointiin pätevöityneet saavat opintonsa päätökseen tammikuussa 2004. Valmistujat kukitetaan ja heille jaetaan todistukset 29.01.2004 Kuopiossa.

Tutkimushoitajilla ja -koordinaattoreilla on tärkeä rooli uusien lääkkeiden tehoa ja turvallisuutta varmennettaessa. Hoito- ja bioalan ammattilaisille suunnattua kattavaa ja kokonaisvaltaista koulutusta kliinisistä lääketutkimuksista ei ole aiemmin ollut Suomessa tarjolla. Suomessa oli vuonna 2002 käynnissä n. 440 lääketeollisuuden toimeksi antamaa kliinistä tutkimusta1- tehtäväkenttää osaajille siis riittää.

Viidentoista opintoviikon laajuisen täydennyskoulutuksen opiskelijat ovat peruskoulutukseltaan sairaanhoito- tai lääkealalta, ja he työskentelevät sekä yritysten että julkisen sektorin palveluksessa. Opinnot suoritetaan työn ohessa ohjatusti, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Itsenäisen opiskelun lisäksi koulutettavat ovat tavanneet 1-2 lähiopiskelupäivänä joka toinen kuukausi eri paikkakunnilla Suomessa. Opiskelijat ovat kiitelleet erityisesti koulutusohjelman tasokkaita asiantuntijaluentoja, mahdollisuutta viedä lähipäivien oppia heti käytäntöön sekä vaihtaa kokemuksia vastaavissa tehtävissä toimivien kanssa.

Koulutushanke sai alkunsa Tutkimushoitajat ry:n aloitteesta. Järjestäjinä toimii Kuopion yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus (KKK) yhdessä Lääkeklusterin kanssa. Koulutusta on osarahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Koulutuksen sisällön on suunnitellut asiantuntijaryhmä, joka koostuu tutkimushoitajien, -koordinaattorien, lääkäreiden, lääketeollisuuden, palvelu eli CRO-yritysten, sairaalasektorin, yliopiston ja tutkimuslaitoksen edustajista. Kuopion yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus jatkaa pätevöitymiskoulutuksen toteuttamista: seuraava ryhmä on tarkoitus valita vuoden 2005 alkuun mennessä. Lisäoppia tutkimushoitajille on suunnitteilla myös ammattikorkeakouluihin.

Lääketeollisuus ry, 2003

Terhi Hulkko
Tutkimushoitajat ry  

tutkimushoitajien edustaja koulutuksen asiantuntijaryhmässä

Koulutussuunnittelija Riitta Sutinen
Kuopion yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus