TyöpaikkailmoituksetHaemme tutkimushoitajaa diabetekseen ja rasvamaksatautiin liittyviin projekteihimme Helsinkiin (www.botnia-study.org) 

Tutkimushoitaja on mukana tutkittavien rekrytoinnissa ja haastattelee sekä informoi tutkimukseen tulevia henkilöitä. Tutkimushoitajan vastuulla ovat tutkimuskäynnin käytännön järjestelyt ja tutkimuskäynnin suorittaminen. 

Kysymyksenasettelun mukaan tutkimuskäynti voi sisältää verinäytteiden ottoa, maksan elastografiatutkimuksen, muita mittauksia (esim. verenpaine, paino, pituus) ja tutkittavan ohjausta. Osalle tehdään oraalinen glukoosirasituskoe tai testiateria, osalle i.v. rasituksia. 

Tehtävänkuvaan kuuluu mm. suonikanyylin asettaminen, verinäytteiden ottaminen (kanyylin kautta) ja erottelu sekä tulosten syöttö tietokantaan ja potilastietojärjestelmään. 

Työ on suhteellisen itsenäistä mutta tutkimushoitaja työskentelee osana laajempaa tutkimusryhmää. Usein tutkimushoitaja myös ohjaa tutkimusavustajina toimivia opiskelijoita. Maksan elastografiatutkimukseen (ultraääni, Fibroscan-laite) annetaan laitevalmistajan koulutus.Työntekijän koulutusvaatimus:

sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai bioanalyytikko

Työntekijän työkokemusvaatimus:

verinäytteiden ottaminen, itsenäinen työskentely

Työsuhteen aloitusajankohta:

mahdollisimman pian (tai sopimuksen mukaan)

Työn kesto:

1 vuosi (tai sopimuksen mukaan)

Onko kyseessä kokoaikatyö / osa-aikatyö (millainen?):

Kokoaikatyö

Palkka:

Sopimuksen mukaan

Hakumenettelyn kuvaus (miten, kenelle, hakuaika):

Pyydämme toimittamaan vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n sähköpostitse tutkimushallintokoordinaattori Laura Impivaaralle (ext-laura.impivaara@hus.fi) mahdollisimman pian. Täytämme paikan sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja (keneltä saa lisätietoja ja miten?):

Tiedustelut sekä lisätietoja hakuprosessista (arkisin klo 9 - 15): Laura Impivaara, tutkimushallintokoordinaattori, puhelin: 050 428 7811.