Tutkimushoitajan ammattiuramalli

Tutkimushoitajat ry sai yliopistosairaaloiden tutkimusjohdolta marraskuussa 2018 tehtäväesityksen Tutkimushoitajan ammattiuramallin luomisesta (uutinen asiasta Tutkimushoitajat ry:n nettisivuilla https://www.tutkimushoitajat.fi/?x118281=230240 )

Tutkimushoitajat ry:n hallituksen jäsenistä perustettiin asian tiimoilta työryhmä, jonka toimintaa johtivat Pirjo Toivonen ja Kati Järviö. Työryhmässä toimivat heidän lisäkseen Anne Simi, Seija Rautiainen, Virpi Palomäki, Susanna Honkonen, Kaarina Väätäjä sekä Jenni Purola.

HUS tutkimus-ja tiedeylihoitaja Riitta Meretojan tuella Tutkimushoitajan ammattiuramallin luomisessa lähdettiin liikeelle HUS sairaanhoitajan ammattiuramallin (AURA) pohjalta. Lopullisessa mallissa on tähän sekä yhteneväisyyksiä että selkeitä eroja.

Tutkimushoitajan ammattiuramallin kehittämisen aikana työryhmä halusi kuulla näkemyksiä myös muilta tahoilta. Alkajaisiksi työryhmä suuntasi  Tutkimushoitajat ry:n jäsenistölle suunnittelemansa surveypal-kyselyn ammattiuran nykytilanteesta. Projektin edetessä Tutkimushoitajat ry:n kevään 2019 koulutuspäivillä toteutettiin työpaja ammattiuramallin sen hetkisen version arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi projektin loppusuoralla yliopistosairaaloiden tutkimusjohdon esittämiltä kommentaattoreilta pyydettiin henkilökohtaisia näkemyksiä esitettävästä Tutkimushoitajan urapolun mallista. Jokaisessa vaiheessa työryhmä kehitti Tutkimushoitajan ammattiuramallia saamansa palautteen perusteella.
Edellä kuvatun Tutkimushoitajan urapolku-mallin kehittämisen aikana Tutkimushoitajat ry:n työryhmä kokoontui 9 kertaa.

Tutkimushoitajan urapolku esiteltiin yliopistosairaaloiden tutkimusjohtajille Kuopiossa 19.5.2019 Pirjo Toivosen ja Kati Järviön toimesta. Saatu vastine oli erittäin positiivista ja tehdyn työn pohjalta eri yliopistosairaaloissa pyritään tutkimusjohtajien johdolla viemään Tutkimushoitajien urapolku-prosessia eteenpäin.

Yhteistyö asian tiimoilta yliopistosairaaloiden tutkimusjohdon ja Tutkimushoitajat ry:n välillä jatkuu jälleen elokuussa 2019.

Oheisissa dokumenteissa on nähtävänä Tutkimushoitajat ry:n Urapolku-työryhmän esityskooste liitteineen.

Kiitämme kaikkia projektiin tähän mennessä osallistuneita!

Tutkimushoitajat ry
Urapolku-työryhmä

 

julkaistu 18.6.2019